Româna

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


I. OPERATORUL DE DATE

Acest site este deținut de MODUL TOP RO S.R.L., o persoană juridică română cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Şos. DOBROEŞTI, Nr. 55-65, CAM. 1, Bloc S1, Etaj 11, Apartament 124, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/1219/2023, cod fiscal 47505360, conform Regulamentului (UE) 2016/679 si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastra.

II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Colectăm urmatoarele date cu caracter personal, pe paginile site-ului nostru, numai cu acordul voluntar al dvs., in legătură cu serviciile oferite:

- Date de referință, care includ: numele, prenumele, adresa (adresa privată și / sau de afaceri) unei persoane, data nașterii;

- Date de comunicare, care includ, de exemplu, numărul de telefon al unei persoane, adresa de e-mail precum și conținutul comunicațiilor purtate in desfasurarea contractului (de exemplu, e-mailuri, notificari, faxuri);

- Date despre contract, care includ, de exemplu, informațiile de închiriere (categoria automobilului inchiriat, datele si locurile de preluare și retur, servicii rezervate), numărul contractului de închiriere, numărul rezervării, datele permisului de conducere, datele cartii de identitate/pasaportului, fotografia permisului de conducere si a actului de identitate/pasaport, plăcuțele de înmatriculare ale automobilului închiriat și informații despre loialitatea clienților și programele partenerului;

- Date financiare, precum datele cărților de credit sau de debit utilizate pentru rezevarea automobilului;

- Informații voluntare, pe care dvs. ni le furnizați în mod voluntar, fără ca noi să vi le fi solicitat, incluzand informații precum preferințele dvs. cu privire la echipamentul și categoria automobilului inchiriat;

- Categorii de date speciale: În caz de accident, avarie a automobilului sau incidente similare, prelucrăm date referitoare la cursul respectiv al evenimentelor și la daunele suferite. Aceste date pot fi furnizate de clienți, pasageri sau părți vătămate. Datele prelucrate în astfel de circumstanțe pot include date referitoare la sănătate, cum ar fi date despre leziuni, niveluri de alcool din sânge, conducere sub influența substanțelor narcotice și altele asemenea.

- Date ale terților, care pot fi furnizate de catre dvs., precum datele soferului suplimentar.

- Date despre locație, in cazul in care automobilul este echipat cu sistem GPS.

III. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in conformitate cu prevederile din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR):

- Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera a) GDPR - prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. este legală și în măsura în care v-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare.

- Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera b) GDPR - prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este legală dacă această prelucrare este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea dumneavoastră înainte de a încheia un contract (de exemplu, atunci când se face rezervarea automobilului).

- Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera c) GDPR - prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este legală dacă această prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supusi.

- Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR - prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este legală dacă această prelucrare este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi, cu excepția cazurilor în care aceste interese sunt suprasolicitate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

- Articolul 9 alineatul (2) litera f) GDPR - anumite categorii speciale de date cu caracter personal pot fi prelucrate dacă această prelucrare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Aceste categorii speciale de date cu caracter personal includ datele de sănătate ale dvs., in cazul producerii unor accidente in care sunt implicate automobilele noastre.

IV. SCOPURILE PROCESĂRII DATELOR

Datele cu caracter personal sunt colectate cu buna-credinta, prin mijloace manuale sau automatizate, pentru a oferi cel mai bun serviciu posibil în timp ce este vizitat site-ul nostru, pentru a indeplini urmatoarele scopuri:

A. Rezervarea și închirierea automobilelor

În scopul implementării rezervărilor și facilitării încheierii și executării contractului de închiriere, prelucram urmatoarele tipuri de date: de bază, de comunicare, contractului, financiare și orice date pe care dvs. le-ați furnizat în mod voluntar.

In scopul gestionarii relațiilor cu clienții, de exemplu pentru a solutiona orice reclamații sau modificări de rezervare vom folosi datele de bază, datele de comunicare și datele contractuale.

In cazul in care rezervarea automobilului se va face prin intermediul unor cocontractanti, respectiv prin intermediul agențiilor de turism, agenții de turism online sau alți agenți, datele cu caracter personal, precum datele de bază, datele de comunicare, informațiile de închiriere și, dacă este cazul, informațiile financiare vor fi colectate de catre acestia si transferate catre noi.

Odată ce ambele părți contractante și-au îndeplinit obligațiile din contractul de închiriere, datele de bază, datele financiare și contractuale vor fi stocate până la expirarea perioadei legale de păstrare.

Pentru acest scop, prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in conformitate cu prevederile din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR):

- Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera b) GDPR se aplică procesării datelor în măsura necesară pentru punerea în aplicare a rezervelor, pentru încheierea și executarea contractelor și în scopul relațiilor cu clienții.

- Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR se aplică procesării datelor în măsura necesară pentru a stabili conturile față de terți, pentru a ne afirma propriile creanțe și pentru a atenua riscurile și a preveni frauda.

- Articolul 6 (1) teza 1 litera c) GDPR se aplică prelucrării datelor în măsura necesară pentru detectarea, prevenirea și investigarea infracțiunilor, examinarea și stocarea datelor privind permisul de conducere si datele de identificare și respectarea perioadelor de conservare în conformitate cu legislația comercială și fiscal.

- Interes legitim, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză. Interesele noastre legitime în utilizarea datelor dvs. personale pentru îmbunătățirea serviciilor și serviciilor noastre pentru clienți constau în faptul că dorim să vă oferim cele mai bune servicii posibile și să îmbunătățim durabil satisfacția clienților. În măsura în care prelucrarea datelor este necesară pentru a efectua analize pentru a preveni deteriorarea companiei noastre și a automobilelor noastre, interesele noastre legitime constau în menținerea securității pentru costuri și prevenirea dezavantajelor economice, cum ar fi cele care decurg din neplată sau pierderea automobilelor noastre.

În scopurile descrise mai sus (în special pentru informarea partenerului local de închiriere cu privire la o rezervare sau pentru procesarea plăților cu carduri de credit cu compania dvs. de carduri de credit), dezvăluim datele dumneavoastră următorilor destinatari: furnizori de servicii IT, centre de apel, companii de colectare, furnizori de servicii financiare, agenții de credit, parteneri de cooperare și agenții și parteneri de franciză. Ca parte a măsurilor noastre de prevenire a fraudei, transmitem și - în situațiile în care părțile terți au fost sau riscă să fie fraudate – date cu caracter personal către astfel de părți terți care au suferit sau au risc de fraudă.

B. Marketing și publicitate directă

În scopul promovării loialității clienților, implementării programelor de fidelizare a clienților și bonusuri (inclusiv ale noastre și ale partenerilor noștri de cooperare), optimizând ofertele clienților, cercetarea de piață sau opinia publică, prelucram urmatoarele tipuri de date: de bază, de comunicare și datele contractuale.

Vă puteți opune oricăror prelucrări sau utilizări ale datelor dvs. în scopuri de marketing direct în orice moment. Vă rugăm să trimiteți orice obiecțiuni prin e-mail la: manager@toprentacar.ro

Baza legală pentru prelucrare pentru acest scop: articolul 6 alineatul (1) 1 litera a) GDPR se aplică prelucrării datelor în scopul punerii în aplicare a măsurilor de marketing direct care necesită consimțământul prealabil explicit. Articolul 6 alineatul (1) 1 litera f) GDPR se aplică procesării datelor în scopul punerii în aplicare a măsurilor de marketing direct care nu necesită consimțământul prealabil explicit și al punerii în aplicare a măsurilor de marketing menționate. Interes legitim, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză. Interesele noastre legitime în utilizarea datelor dumneavoastră personale în scopul punerii în aplicare a măsurilor de marketing direct și a măsurilor de marketing menționate constă în faptul că dorim să vă convingem de serviciile noastre și să promovăm o relație durabilă cu clienții.

În scopurile descrise mai sus, dezvăluim datele dumneavoastră către furnizori de servicii IT, centre de apel, parteneri de publicitate și furnizori de programe de fidelizare a clienților și bonus.

C. Daune, accidente, infracțiuni administrative

Dacă pe durata perioadei de inchiriere descoperiți daune aduse automobilului inchiriat, dacă dvs. sau o altă persoană provocați astfel de daune sau dacă dvs. sau o altă persoană sunteți implicat într-un accident cu automobilul inchiriat, vom prelucra date principale, date de comunicare, date despre contract, date financiare și, dacă este cazul, date referitoare la sănătate în următoarele scopuri:

- primirea și procesarea reclamațiilor;

- furnizarea de servicii pentru clienți în cazuri de daune;

- soluționarea creanțelor (de exemplu în privința companiilor de asigurare);

- prelucrarea daunelor rezultate în urma accidentelor (prelucrarea pe baza informațiilor furnizate de dvs. și terți, cum ar fi poliția, chiriașii ulterior, martorii etc.);

- pentru furnizarea de servicii de asistență la daune;

- îndeplinirii obligațiilor legale (de exemplu, furnizarea de informații autorităților de investigare).

De asemenea, vă prelucrăm datele de bază, datele de comunicare, datele financiare, datele contractului și, dacă este cazul, datele referitoare la sănătate, în scopul confirmării și afirmării oricăror pretenții pe care le putem avea împotriva dvs., de exemplu revendicări rezultate din neplată sau daune cauzate automobilelor noastre.

Baza legală pentru prelucrare - Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera b) GDPR se aplică prelucrării datelor în scopul gestionării reclamațiilor, oferind servicii clienților în cazuri de daune și prelucrând daune rezultate în urma accidentelor. Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera c) GDPR se aplică prelucrării datelor în scopul prelucrării daunelor cauzate de accidente. Articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR se aplică prelucrării datelor în scopul soluționării revendicărilor, afirmând orice pretenții pe care le putem avea împotriva dumneavoastră și tratând cererile referitoare la infracțiuni administrative. Articolul 9 alineatul (2) litera f) GDPR se aplică procesării datelor referitoare la sănătate în scopul stabilirii, exercitării sau apărării revendicărilor legale.

Interesele noastre legitime, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză, în folosirea datelor dvs. personale în scopul soluționării revendicărilor și afirmării oricăror pretenții pe care leam putea avea împotriva dvs. se află în dorința noastră de a elimina daunele aduse companiei noastre și de a ne asigura că putem oferi clienților noștri automobile nedeteriorate. De asemenea, suntem obligați, în conformitate cu relațiile noastre contractuale cu terții (de exemplu, companiile de asigurări), să vă prelucrăm datele în vederea soluționării creanțelor. Interesele noastre legitime în acest sens constau în asigurarea fidelității noastre contractuale.

În scopurile descrise mai sus, dezvăluim datele dvs. către următorii destinatari: autorități publice (autorități de investigare; autorități de reglementare; autorități de poliție), companii colectoare, experți, furnizori de servicii de asistență, avocați și companii de asigurări.

D. Monitorizarea GPS

Automobilele inchiriate pot avea instalata monitorizare GPS care ne permit să procesăm date despre locație, precum și informații despre starea automobilului, cum ar fi blocarea automobilului, viteza acestuia, starea senzorilor și activarea sistemelor de siguranță (de exemplu, airbag-uri). Aceste date sunt prelucrate exclusiv pentru a preveni încălcarea drepturilor de proprietate, în cazul în care automobilul nu este returnat în perioada de închiriere convenită sau este utilizat în afara regiunii convenite contractual (precum și în apropierea frontierei sau în zonele portuare) și pentru a determina, verifica și investiga daunele auto și accidente.

Baza legală pentru prelucrare este reprezentata de articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera f) GDPR. Interesul nostru legitim de a folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a preveni infracțiunile de proprietate și pentru a determina, verifica și investiga daunele și accidentele auto este de a proteja flota noastră de automobile și drepturile noastre contractuale și necontractuale.

E. Prelucrarea pe baza prevederilor legale

Procesăm datele dvs. de bază, datele de comunicare, datele contractului și datele financiare în scopul îndeplinirii obligațiilor legale. Acestea ne impun să prelucrăm datele, de exemplu, pentru a respecta obligațiile de divulgare în fața autorităților și pentru a respecta cerințele de prelucrare prevăzute de dispozițiile legii comerciale și fiscale (de exemplu, perioada de păstrare a documentelor de evidență și evidența contabilă).

Baza legală pentru prelucrare este reprezentata de articolul 6 alineatul (1) teza 1 litera c) GDPR.

Categorii de destinatari sunt autoritățile care pot solicita să le dezvăluim datele dumneavoastră în scopurile descrise mai sus.

F. Îmbunătățirea proceselor și ofertelor noastre

Procesăm datele dvs. de bază, datele de comunicare și datele contractuale, precum și orice date furnizate în mod voluntar, în scopul optimizării proceselor și ofertelor noastre. Aceasta implică, de exemplu, elaborarea și evaluarea rapoartelor de închiriere, implementarea planificării capacității de îmbunătățire a procedurilor de alocare a automobilelor, înființarea unui depozit de date, analizarea și rectificarea surselor de eroare și efectuarea de sondaje de satisfacție a clienților.

Pentru a îmbunătăți calitatea ofertei noastre și a serviciilor noastre pentru clienți, vă procesăm datele de bază și datele contractuale pe baza unui algoritm, pentru a crea, de exemplu, crearea de profiluri și valori de probabilitate în raport cu viitoarele închirieri și pentru ratele de preluare pentru ofertele noastre.

De asemenea, vă procesăm datele de bază, datele de comunicare și datele contractuale în legătură cu colaborarea noastră cu partenerii de franciză, partenerii de cooperare și partenerii de agenție și în scopul optimizării proceselor și ofertelor aferente.

De asemenea, procesăm datele de adresă provenite de la furnizorii de servicii externi pentru a ne actualiza baza de date de adrese și pentru a ne asigura că datele de bază pe care le utilizăm pentru gestionarea contractelor sunt corecte.

Baza legală este reprezentata de articolul 6 alineatul (1) teza punctul 1 a) GDPR, care se aplică în cazul în care este necesar consimțământul pentru punerea în aplicare a măsurilor destinate să optimizeze procesele și ofertele noastre. Interesele noastre legitime, în măsura în care articolul 6 alineatul (1) litera f) GDPR se aplică tipului de prelucrare în cauză, în utilizarea datelor dumneavoastră personale pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și serviciilor pentru clienți constau în faptul că dorim să vă oferim cele mai bune servicii posibile și să îmbunătățim durabil satisfacția clienților.

În scopurile descrise mai sus, dezvăluim datele dumneavoastră următorilor destinatari: furnizori de servicii IT, centre de apel, parteneri de cooperare, parteneri de agenție și parteneri de franciză.

V. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi pastrate in conditii de siguranta, de catre un furnizor de servicii. Acordurile noastre cu aceștia protejează informațiile pe care le colectăm de orice utilizare neautorizată.

Ne obligam ca datele colectate sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu facem public, sa vindem, inchiriem, licentiem, transferam etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal ale dvs. vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate. Exceptie de la aceste prevederi va face situatia in care transferul/ accesarea/ vizualizarea etc. este ceruta de catre organele abilitate ale statului in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii unui eveniment.

În caz de daune și / sau accidente suferite într-o țară terță, putem trimite datele dvs. personale și datele oricăror șoferi suplimentari autorităților competente și companiilor de asigurări din această țară terță.

Transferul datelor dvs. într-o țară terță se bazează pe o decizie de adecvare a Comisiei Europene. Dacă nu există o decizie de adecvare a Comisiei Europene pentru țara terță respectivă, atunci transferul în țara terță va avea loc sub rezerva garanțiilor corespunzătoare, conform art. 46 (2) GDPR. Țările terțe sunt țări din afara Spațiului Economic European. Spațiul Economic European cuprinde toate țările Uniunii Europene, precum și țările așa-numitei Asociații Europene de Liber Schimb, care sunt Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

VI. DURATA SI CRITERIILE DE STOCARE PENTRU DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal vor fi pastrate pe durata de timp necesara sau permisa pentru indeplinirea scopurilor indicate anterior, cu respectarea prevederilor legislative aplicabile. Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de pastrare a datelor cu caracter personal includ:

- Durata relatiei de afaceri stabilita cu dumneavoastra si durata furnizarii serviciilor noastre catre dumneavoastra (de exemplu, pe durata utilizarii de catre dumneavoastra a automobilului inchiriat). Dacă nu ați închiriat de la noi timp de cinci ani, contul dvs. de client va fi șters pentru inactivitate;

- Existenta unei obligatii legale aplicabile (de exemplu, anumite legi solicita pastrarea evidentelor aferente anumitor operatiuni pe o anumita perioada minima de timp). În cazul în care avem obligația legală de a stoca date cu caracter personal, stocarea datelor cu caracter personal va avea loc pentru perioada de conservare prevăzută de lege. Perioada de păstrare a documentelor comerciale, care includ documentele de evidență și evidența contabilă (inclusiv facturile), este de până la 10 ani. În această perioadă, datele dvs. pot fi supuse unei utilizări restrânse în cadrul operațiunilor cotidiene, dacă prelucrarea lor nu servește în alte scopuri;

- Pastrarea datelor cu caracter personal este recomandabila avand in vedere o anumita situatie juridica (de exemplu, existenta unor litigii, existenta unor termene de prescriptie sau desfasurarea unor misiuni de control ale autoritatilor de reglementare).

VII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

- dreptul de a obține, la intervale rezonabile, informații despre datele dumneavoastră personale aflate în stocare, despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, conform art. 15 GDPR. La cerere, vă putem furniza o copie a datelor cu caracter personal care sunt procesate. În cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă;

- dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, conform art. 16 GDPR;

- dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, potrivit art. 17 GDPR. Avem obligația de a șterge datele cu caracter personal în anumite circumstanțe, inclusiv dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel, dacă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea și dacă datele personale au fost prelucrate illegal;

- În anumite circumstanțe, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră personale, conform art. 18 GDPR. Acestea include circumstanțele în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, iar apoi trebuie să verificăm astfel de precizie. În astfel de cazuri, trebuie să ne abținem de la prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră personale, cu excepția stocării, până la clarificarea problemei.

- potrivit dreptului la portabilitatea datelor prevăzut de art. 20 GDPR, dacă optați pentru trecerea la o altă companie de închiriere de automobile, aveți dreptul fie să primiți, într-un format prelucrabil automat, datele pe care ni le-ați furnizat pe baza consimțământului dumneavoastră sau a unui acord contractual cu noi, sau să ne fi transmis, de asemenea, într-un format prelucrabil automat, astfel de date către un terț la alegere;

- Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale conferite de operator (articolul 6 alineatul (1) teza 1 punctul (e) GDPR) sau dacă este necesar în interesul nostru legitim, atunci aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. Ulterior acestei date, vom înceta prelucrarea, cu excepția cazului în care putem prezenta motive legitime convingătoare pentru o astfel de prelucrare, care înlocuiește motivele pentru încheierea prelucrării. Puteți obține, în orice moment și fără restricții, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul publicității directe. În acest caz, aveți dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv;

- Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs., atunci aveți dreptul, în orice moment, să retrageți consimțământul pe care l-ați acordat. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării între momentul acordării consimțământului și perioada în care a fost revocat.

Nu sunteți obligat contractual sau legal să ne furnizați datele dvs. personale. Vă rugăm să rețineți, însă, că nu puteți încheia un contract de închiriere a automobilelor cu noi sau nu puteți folosi alte servicii furnizate de noi dacă nu avem voie să colectăm și să prelucrăm datele așa cum este necesar în scopurile specificate mai sus.

Daca doriti sa vă exercitati drepturile enumerate mai sus, va rugam sa trimiteti o scrisoare sau un e-mail la urmatoarea adresa manager@toprentacar.ro Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

In conformitate cu regulamentul aplicabil, in cazul in care considerati ca s-a incalcat vreun drept, aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere competenta: ANSPDCP - www.dataprotection.ro .


POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR

Acest website foloseste fisiere de mici dimensiuni denumite “cookie”-uri pentru a ne ajuta sa va oferim o experienta cat mai placuta atunci cand navigati pe site-ul nostru.

Ce este un cookie?

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, formate din litere si numere, stocate de catre browserul pe care il folositi (de exemplu: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla etc.) pentru a naviga pe Internet de pe PC, laptop sau terminalul mobil. Aceste mici fisere permit site-urilor web sa retina si sa pastreze informatii utile despre preferintele utilizatorului. Puteti sa va imaginati cookie-ul ca un soi de memorie personala a fiecarui website pe care il vizitati, astfel incat, acesta sa va recunoasca cand reveniti si sa reactioneze expunandu-va informatia preferata cat mai rapid.

Cum functioneaza un cookie?

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un webserver unui browser de Internet si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatii de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile in sine nu solicita date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre un webbrowser (utilizatorul) si un webserver anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel webserver din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor (de exemplu: preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta).

Care este durata de viata a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

- Cookie-uri “de sesiune” – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului (de exemplu: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).

- Cookie-uri “persistente” – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Cu toate aceste, cookie-urile, indiferent de categoria din care fac parte, pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

- Cookie-uri de performanta a site-ului;

- Cookie-uri de analiza a utilizatorului;

- Cookie-uri pentru geotargeting;

- Cookie-uri de inregistrare;

- Cookie-uri pentru publicitate;

- Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

- Cookie-uri de performanta.

Cookie-uri de performanta a site-ului;

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului (de exemplu: setarile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul).

Cookie-uri de analiza a utilizatorului

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac.

Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a va identifica, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat pe acest site, putem sti detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Conditiile generale de inchiriere, Politica de confidentialitate precum si legislatiei in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama.

Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

Alte cookie-uri ale tertelor parti

Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (de exemplu: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online, ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

- Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri;

- Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( de exemplu: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).

- Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).

- Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

- Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.

- Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (de exemplu: prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii:

- Setari de Cookie-uri in Internet Explorer

- Setari de Cookie-uri in Firefox

- Setari de Cookie-uri in Chrome

- Setari de Cookie-uri in Safari

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile folosesc formate tip plain text, nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot rula autonom. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa cunoasca probleme pe care le pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant, in ambele sensuri, informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (de exemplu, o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile.

Pentru a va asigura ca navigati fara griji cu ajutorul cookieurilor puteti avea in vedere urmatoarele sfaturi:

- Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.

- Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.

- Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.

- Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware. Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.

- Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Pentru clienți
Urmăriți-ne:
Rating : 90.8% din 26 recenzii
© 2024 Top Rent A Car Ltd. All Rights Reserved Premiul câștigat WTA - Companie lider de închirieri auto din Bulgaria 2024 Premiul câștigat WTA - Companie lider de închirieri auto din Bulgaria 2023 Premiul câștigat Tripadvisor Travellers’ Choice pentru 2023.